חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון / תנאי שימוש דונם

ברוך הבא ל "Dunam". אנו פלטפורמת שירות להעברת מידע וקישור בין אנשים (רוכשים) בישראל ומשווקי נכסי נדל"ן בישראל ובחו"ל  ("משווקים") . ניתן לך גישה למגוון רחב של שירותים ומידע, באמצעות אתר האינטרנט שלנו, אפליקציה בטלפון החכם. בביקורך ו/או השימוש מכל סוג שהוא באתר האינטרנט דונם שבבעלות דונם ישראל (להלן: "*דונם") ובאפליקציה שלה (להלן: "הפלטפורמה") אתה נותן את הסכמתך לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות") של דונם ישראל. אם אינך מסכים עם תנאי שימוש אלה, נא הפסק כל פעילות באתר.

 

 1. שימוש בפלטפורמה

 

 1. הכניסה והשימוש בפלטפורמה הם ללא תשלום ובאחריותך. התכנים על נכסי נדל"ן שמופיעים בפלטפורמה ניתנו או מבוססים על מידע שהתקבל מהמשווקים. דונם עשויה להשהות או להסיר את הפלטפורמה בכל זמן.

 

 1. דונם אינה אחראית בכל צורה שהיא על התכנים המפורסמים בפלטפורמה שהועברו על ידי משווקי ו/או מפרסמי נכסי נדל"ן ו/או תכנים המופיעים בקישורים לאתרי ותכני המשווקים.

 

 1. המשתמש מתחייב למלא אחר תנאי השימוש בפלטפורמה ולא להפר את זכויות "דונם" או צדדים שלישיים.

 

 1. משתמשי "דונם" מתחייבים לספק מידע נכון ואמתי על עצמם ולוודא שהתכנים אינם כוללים ווירוסים או תוכנות זדוניות מכל סוג שהוא.

      

 1. "דונם" תהיה רשאית, בכל זמן וללא הודעה מראש, לשנות את התכנים או תנאי השימוש שלה באתר והשירותים המוענקים במסגרתו.

 

 1. "דונם" עשויה להתקשר אתך ולשלוח אליך הודעות עדכון ופרסום בתחום עסוקה ו/או התקשרותך אתה.

 

 1. "דונם" תהיה רשאית לחסום גישה לתכני האתר ללא אזהרה מוקדמת או הסכמה בכתב בכדי להגן על זכויות או אינטרסים לגיטימיים שלה.

 

 1. "דונם" שומרת על זכותה להשהות או לעצור לחלוטין את האתר בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.

 

 1. המשתמש מתבקש לספק אינפורמציה ל"דונם" לגבי כל התקשרות או סוג התקשרות עם המשווקים, לרבות רכישה, מכירה והשכרה של נכסי נדל"ן

 

 1. קניין רוחני

 

 1. כל התכנים בפלטפורמה וזכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים וסמני מסחר שייכים לדונם ו/או ניתנה בהם רשות שימוש.

 

 1. זכויות היוצרים בתכנים שבאתר (כולל טקסט מקורי, תמונות, וידאו ועוד) יהיו שייכים ובאחריות חברה או צדדים שלישיים שהעלו את התכנים לאתר.

 

 1. פרסום חוזר ו/או העתקה מכל סוג שהיא ו/או עשיית יצירה נגזרת של התכנים המופיעים באתר יהיו אסורים אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מ"דונם".

 

 1. קישורים לפלטפורמה ומהפלטפורמה

 

 1. יצרת קישור לפלטפורמת דונם ולאתר האינטרנט יהיה לאחר קבלת רשות דונם בכתב. חל איסור לעשות שימוש בקישור תוך ניצול שמה של דונם או הצגת קשר עם הפלטפורמה (כאשר לא קיים כזה) או בכדי להציג אישור מכל סוג שהוא (כאשר לא קיים כזה).

 

 1. קישורים לא יציגו סימני מסחר של דונם או שמופיעים בפלטפורמה שבבעלותה, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מ"דונם".

 

 1. פרסום חוזר ו/או העתקה מכל סוג שהיא ו/או עשיית יצירה נגזרת של התכנים המופיעים באתר יהיו אסורים אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מ"דונם". חל איסור להעביר מידע מפלטפורמת דונם לאתרי אינטרנט אחרים אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב. הקישור לפלטפורמת דונם יהיה מאתר אינטרנט שלא מקדם כל חומר שמפר או פוגע בכל דרך שהיא בזכויות קניין רוחני; מקדם גזענות או אלימות; או שעשוי לעורר התנגדות מכל סוג שהיא.

 

 1. תוכנים בקישורים לרבות בקישורים לאתרי אינטרנט שנמצאים על פלטפורמת דונם, אלא אם נאמר אחרת, אינם בשליטת "דונם", בעליה, מפעליה או כל מי שמעורב בה. על "דונם" לא תחול על כל אחריות מכל סוג שהיא לתוכן של צד שלישי.

 

 1. העדר אחריות

 

 1. אין בתכני "דונם" אינם משום חוות דעת או עצה מקצועית וניתנים למטרות מידע כללי בלבד. אנו מציעים לכם לקבל עצה מקצועית ממומחה לפני כל פעולה פיננסית בנכסי נדל"ן.

 

 1. למען הסר ספק, פלטפורמת דונם נוצרה כדי להפגיש בין רוכשים ומשווקים. אין באף חלק מפלטפורמת "דונם" כדי להוות הצעה והסכמה חוזית.

 

 1. "דונם" מתקשרת עם משווקים עבור פרסום נדל"ן בישראל ובחו"ל לפי סטנדרטים והתחייבויות מצדם. המשתמש מאשר ש"דונם" לא תהיה צד בכל מקרה של חוסר הסכמה ו/או סכסוך מכל סוג שהוא שמקורן בעסקאות עם המשווקים. התנהלות מכל סוג שהיא תהיה מול המשווקים בלבד.

 

 1. משתמש מסכים ש "דונם" לא תהיה אחראית לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל תוצאה שלילית שעשויה להיגרם מהשימוש באתר או כתוצאה מההתקשרות עם המשווקים.

 

 1. אנו עושים מאמצים רבים כדי להבטיח שהמופיע והמתואר ב"דונם" תואמים את המידע שהתקבל. לצערנו איננו יכולים להבטיח את נכונות המידע לגבי נכסי הנדל"ן, כך למשל: עשויים להיות הבדלים (לרבות בגודל ובצבע) בין תמונות הנכסים בפלטפורמת "דונם" שעשויות להיות להמחשה בלבד והנכס כפי שהוא בפועל.

 

 1. שימושים מותרים בפלטפורמת "דונם"

 

 1. השימוש בפלטפורמת "דונם" יהיה לפי חוק.

 

 1. המשתמש ו/או צד שלישי מתחייבים לספק מידע נכון ואמתי על עצמם ולוודא שהתכנים לאתר אינם כוללים ווירוסים או תוכנות זדוניות מכל סוג שהוא

 

 1. על המשתמש לדאוג שהוא פועל לפי החוק המקומי שחל.

 

 1. אין לעשות שימוש בכל מידע שהתקבל מ"דונם" באופן שיש בו כדי לפגוע או להתחרות בה.

 

 1. אי מילוי אחר כל תנאי מתנאי השימוש על ידי המשתמש או כל אדם הפרת תנאי השימוש יהיה הפרה של תנאים אלה ועשויים להוביל להשהיה, סילוק, לנקיטת הליכים ופעולות משפטיות (ככל שיידרש) ו/או כל פעולה אחרת לפי חוק.

 

 1. פרטיות ושימוש במידע

 

 1. המשתמש מתחייב להודיע ל"דונם" מיד וללא דיחוי במקרה שהובא לידיעתו כי בפרטיו נעשה שימוש על ידי צדדים שלישיים.

 

 1. "דונם" עשויה להעביר את פרטי המשתמש למשווקים לשותפיה לצורך הענקת השירותים מכל סוג שהוא הנוגע בתחום הנדל"ן בישראל ובחו"ל, לפי מדיניות הפרטיות באתר.

 

 1. באפשרות המשתמש ליצור, לעדכן ולהתאים הגדרות החיפוש עבור נכסי הנדל"ן הרצויים.

 

 1. תנאים נוספים

 

 1. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין "דונם" והמשתמש. לאחר אישור תנאי השימוש ו/או התקשרות עם משווק או השארת בקשה או בקשה למידע באמצעות פלטפורמת "דונם".

 

 1. כל טענה, סכסוך, מחלוקות או הליכים ביננו בנוגע לכל עניין בהקשר לתנאי שימוש אלה יהיו נתונות לסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט בישראל.
דילוג לתוכן